Lezersbrieven die de pers niet halen!

Schokt een tekst u? Werd uw brief niet gepubliceerd? Hier kunt u hem wel aan een breed publiek laten lezen, ongecensureerd.

Archive for augustus, 2006

2006-08-23 Eenzijdige berichtgeving op VRT-TV

Posted by lezersbrieven op 2006-08-30

Email verstuurd naar de heer Tony Mary.

Geen reactie! Geen rechtzetting!

———————————

Geachte,
Ik hoor vanavond op het VRT TV nieuws (Canvas) dat Amnesty International uithaalt naar Israël en dus niet naar de Hezbollah.

Waarom mag uw publiek de volledige waarheid niet kennen? Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in VRT TV | Leave a Comment »

2006-08-02 Knack-forum ervaringen

Posted by lezersbrieven op 2006-08-28

Niet gepubliceerd.

—————–

Tav redactie Knack

Sinds ik ben begonnen deelnemen aan het forum van Knack was mijn argumentatie dat onder het mom van kritiek op de politiek van Israël heel wat antisemitische gevoelens zich schuilhielden. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Knack | 1 Comment »

2006-08-11 Israëlische propaganda?

Posted by lezersbrieven op 2006-08-19

Lezersbrief ingezonden naar Trouw.

————————————-

Israëlische propaganda

In Trouw van 9 augustus haalt Frits Florin weer eens een oude koe van stal. De media zouden zich laten inpalmen door de professionele Israëlische propaganda, en kritiek op Israël zou nog steeds moeilijk liggen en slechts met omhaal van woorden mogelijk zijn. Wat raar dan dat Florin zijn mening zo openlijk in Trouw kan verwoorden, en dat Van Agt, Van den Broek, leden van Een Ander Joods Geluid, Van Doorn, Benzakour, Karimi, Marcel van Dam en vele anderen ook geregeld de ruimte krijgen in de media om hun kritiek op Israël te uiten. Overigens zonder dit met allerlei mitsen en maren te omgeven. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Trouw | Reacties staat uit voor 2006-08-11 Israëlische propaganda?

2006-08-18 Reactie op een “ethicus”

Posted by lezersbrieven op 2006-08-18

Lezersbrief naar De Morgen naar aanleiding van loze beschuldigingen vanwege Gie van den Berghe, ethicus… De brief werd maar aanvaard toen er de naam van de betrokkene werd uitgehaald niettegenstaande dat de “ethicus” zelf 5 keer de naam van deze schrijver ongemoeid mocht gebruiken. Volgens de informatie bekomen door “lezersbrieven” moest het democratisch recht op verdediging ingeroepen worden om onderstaande reactie te mogen publiceren.
Het verschil tussen de originele versie en de gepubliceerde versie is als volgt aangeduid:
– Bold, cursief en tussen […]: wat de krant zelf deed
– Bold, cursief en doorstreept: wat de krant eruit haalde

———

Reactie op lezerbrief “selectieve perceptie”

Ik [zou] word ervan beschuldigd om “bijzonder selectief te lezen, elementaire fouten te maken als historicus, het simplistische en fundamentalistische betoog van Bush & Cie over te nemen en bovendien zou mijn begrip over het nazisme nogal simplistisch zijn” [(Lezersbrief DM 16/8)]. Heel wat verwijten voor mij als persoon, maar de argumenten die ik naar voor breng worden nergens weerlegd. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Morgen, Toch in de pers geraakt | Leave a Comment »

2006-08-16 Na Israel komen de andere democratieën aan de beurt

Posted by lezersbrieven op 2006-08-18

Gepubliceerd in Katholiek Nieuwsblad.

Na Israel komen de andere democratieën aan de beurt

Veel Nederlanders ontkennen de onplezierige feiten. Het conflict in Libanon is niet op basis van westerse mores uit te leggen en ook de vergelijking van Hezbollah met Europese terreurgroepen gaat mank.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in Katholiek Nieuwsblad, Toch in de pers geraakt | Leave a Comment »

2006-08-13 Antisemitische lezerbrieven in Dag Allemaal?

Posted by lezersbrieven op 2006-08-16

Reactie op antisemitische lezersbrieven in Dag Allemaal van 8 augustus 2006
—————————————————————————–

In uw laatste uitgave stonden 2 bedenkelijke schrijfsels van lezers, die zich onbeschaamd tekeer gingen tegen Israël.

Dit is toch verwonderlijk, nu we dagelijks overspoeld worden door Reutersgate, Hezbollywood en andere vervalsingen (zie de foto’s en interviews met de man met de groene helm en de vervalsingen van fotograaf Mr Hajj)! Zelfs het aantal slachtoffers wordt flink aangedikt, kijk maar naar Qana. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Dag Allemaal | Leave a Comment »

2006-08-15 Lucas Catherine al in 1939?

Posted by lezersbrieven op 2006-08-16

Lezerbrief ingezonden naar De Morgen op 15 augustus 2006

Meneer de Hoofdredacteur,

Ik vind het enigszins verbazend dat de auteur Lucas Catherine zich nu, in De Morgen van 9 augustus, pas zorgen begint te maken over zijn al langopgedane reputatie als antisemiet.
Want dit werd hem al verweten in een artikel van deze krant en in verscheidene Nederlandse kranten uit 1981 waarbij zelfs de titel «De schimmel van het socialisme.» aangehaald werd.
Ook hoort hij zich te herinneren dat hij in 2004 een klacht neerlegde tegen een journaliste van De Standaard die hem hetzelfde verwijt maakte bij de Raad van Journalistiek en dat die klacht als ongegrond werd verklaard.
Verder vind ik het nog vreemder dat een persoon die niet als antisemiet wil worden gezien in zijn boeken uittreksels en foto’s publiceert die men alleen in Nazilitteratuur van 1939 terugvindt. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Morgen | Leave a Comment »