Lezersbrieven die de pers niet halen!

Schokt een tekst u? Werd uw brief niet gepubliceerd? Hier kunt u hem wel aan een breed publiek laten lezen, ongecensureerd.

Archive for februari, 2008

2008-02-29 Muurschrijven tegen Israël

Posted by lezersbrieven op 2008-02-29

Muurschrijven tegen Israël

Simone Korkus,Nederlandse auteur gelinkt aan Een ander Joods Geluid, Nederlands Palestina Komitee en Amnesty International, drie verenigingen die zich regelmatig onledig houden met Israëlbashing ,schrijft in haar inleiding dat het Veiligheidshek als bedoeling heeft Israëli en Palestijnen van elkaar te scheiden. Korkus moet beter weten. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in Knack | Leave a Comment »

2008-02-24 De oorlog tegen de Joden (door Gie van den Berghe)

Posted by lezersbrieven op 2008-02-24

Zoals Gie van den Berghe het stelt was Buchenwald inderdaad geen kamp voor krijgsgevangenen… dit is ongeveer het enige wat klopt in zijn opiniestuk!
Maar toch moeten ook voor de“ethicus” Gie van den Berghe de historische feiten wijken voor zijn “politiek correcte” dogma’s, die gesteund zijn op een fanatiek anti- Amerikanisme en antizionisme.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Standaard | Leave a Comment »

2008-02-24 De oorlog tegen de Joden, reactie op de pseudo-historicus Gie van den Berghe

Posted by lezersbrieven op 2008-02-24

DE OORLOG TEGEN DE JODEN
Gie van den Berghe gaat het wel heel ver zoeken. Hij meent dat Minister De Crem, door zijn spijtige beslissing om geen legerbussen meer in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingsreis naar Buchenwald en Dachau zich bezondigt aan ‘ de verjoodsing van de Tweede Wereldoorlog.’ Merkwaardig is bovendien zijn bewering dat de homoseksuelen ook slacht-offers waren van de genocidaire nazi- politiek. Tot vóór kort stelde hij dat dit niet het geval was. Tevens blundert hij wanneer hij meent dat de oorlog er een was om bloed en bodem.
Niet specifiek gericht was tegen de Joden. Historisch staat het vast dat de nazi- uitroeiings-politiek van de Joden integraal deel uitmaakte van het nationaal- socialisme als leer.Men hoeft alleen maar een paar bladzijden te lezen van ‘ Mein Kampf’. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Standaard | Leave a Comment »

2008-02-24 de ochtendstond heeft goud in de mond. Reactie op Gie van den Berghe

Posted by lezersbrieven op 2008-02-24

De Nederlands-Joodse historica Evelien Gans schreef 14 jaar geleden het essay ‘Gojse nijd en joods narcisme’. In dit werk onderzoekt zij de oorzaken van naoorlogs antisemitisme en de afgunst van sommige niet-joden of gojim op het Joodse slachtofferschap door de Holocaust.  Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Standaard, Toch in de pers geraakt | Leave a Comment »

2008-02-01 Hoofdoekenverbod

Posted by lezersbrieven op 2008-02-01

Hoofddoekenverbod!

Tobback liegt. Niet Janssens heeft een probleem uitgevonden. Wel de moslima’s met hun fanatieke aanstellerij. Tobback’s stelling dat wie progressief is meteen voor het invoeren pleit van de hoofddoek in de neutrale ambtenarij, raakt kust noch wal. Het probleem van het door de fanatieke islam verplicht dragen van de hidjab, moet liefst deel uitmaken van een globale regionale en federale regeling. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Morgen | Leave a Comment »