Lezersbrieven die de pers niet halen!

Schokt een tekst u? Werd uw brief niet gepubliceerd? Hier kunt u hem wel aan een breed publiek laten lezen, ongecensureerd.

Voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
De brieven van de lezers, luisteraars of kijkers, die op deze site gepubliceerd worden moeten absoluut aan de hierondergenoemde gebruikersvoorwaarden voldoen:
1. De briefschrijver moet geregistreerd zijn en geïdentificeerd kunnen worden door een door hem op te geven naam en adres aan het comité dat verantwoordelijk is voor de site.
2. De briefschrijver is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn brief. Hij zal op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de site bij zijn brief betrekken, een brief, waarvan de inhoud niet noodzakelijkerwijs de mening van de site vertegenwoordigt.
3. Een recht van weerwoord wordt onder de gebruikelijke wettelijke voorwaarden toegekend aan ieder fysieke persoon of wettelijke entiteit, die zich, door een op deze site gepubliceerde brief gekwetst of benadeeld voelt.
4. Het  comité behoudt zich het recht voor om commentaar te leveren op iedere brief die door haar gepubliceerd wordt.
5. Het comité zal racistische, xenofobe, antisemitische, discriminerende of lasterlijke bijdragen, persoonlijke aanvallen en in het algemeen beledigingen en een taalgebruik dat in strijd is met de goede zeden niet op haar site toelaten.Dergelijke teksten zullen niet op haar site gepubliceerd worden.Het  comité behoudt zich het recht voor om deze teksten, alsook de identiteit van haar auteurs door te geven aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
6. Het comité zal aan teksten zonder titel een titel geven en kan ook de inhoud van een gegeven titel aanpassen.
7. De briefschrijver verzekert de verantwoordelijken van de site dat hij meerderjarig en burgerlijk aansprakelijk is.
8. De site zal zijn brief publiceren, indien de schrijver gelijk met het indienen van zijn tekst het bewijs levert dat zijn brief, die hij naar de media stuurde, niet of slechts gedeeltelijk werd gepubliceerd.De schrijver zal duidelijk de naam van de media vermelden met datum, titel en volledige inhoud van het artikel dat hem deed reageren.De schrijver of de media zal het comité inlichten wanneer het artikel verschenen is en deze informatie zal dan op de site geplaatst worden. Indien de tekst maar gedeeltelijk verschenen is zal de volledige lezersbrief op de site verschijnen.
9. Het artikel dat op de site gepubliceerd wordt, zal volgens de wens van de auteur zijn naam of slechts zijn initialen dragen. In het laatste geval zal de schrijver zijn volledige identiteit aan het comité bekendmaken, welke identiteit verder anoniem zal blijven.
10. De naam en het adres van een briefschrijver zullen in geen enkel geval doorgegeven worden aan derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor werd gegeven. (of het comité daartoe wettelijk verplicht wordt).
11. Het comité behoudt zich het recht voor om de inschrijving te schrappen van geregistreerde internetgebruikers die de gebruikersvoorwaarden van de site niet respecteren, en dit zonder hen een recht van verhaal noch schadevergoeding toe te kennen.
12. Iedere inschrijving op deze site impliceert de volledige instemming van de ingeschrevene met de hierboven vermelde gebruikersvoorwaarden.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: