Lezersbrieven die de pers niet halen!

Schokt een tekst u? Werd uw brief niet gepubliceerd? Hier kunt u hem wel aan een breed publiek laten lezen, ongecensureerd.

Archive for januari, 2009

2009-01-31 “Man bijt hond” wordt “VRT bijt Joden”

Posted by lezersbrieven op 2009-01-31

Aan de Voorzitter Raad van Bestuur VRT,
Geachte Heer Guy Peeters,

Na het bekijken vrijdag avond jl naar het programma “Man bijt hond” ben ik zwaar geschokt door de episode “Joden zijn boos “

Laat me duidelijk stellen dat ik over het algemeen dit programma, hoewel het niet steeds uitblinkt door goede smaak, kan apprecieren.

Ik heb geen problemen met uitingen van humor, sarcasme, satire en bijtende spot. Maar het gebruik van een reeks clichés de onzalige Sturmer waardig, de associatie met Rolex en Rolls Royce, firma’s die geen enkele band hebben met Joden, om de klassieke bindingen tussen geld en joden te insinueren is meer dan kwetsend en roept voor iemand die de oorlog overleeft heeft zeer pijnlijke herinneringen op. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in Belgische radio/televisie, VRT TV | Leave a Comment »

2009-01-30 Selectieve verontwaardiging over Israël dient het vredesproces niet

Posted by lezersbrieven op 2009-01-30

Er zijn burgerslachtoffers gevallen in Gaza, en een VN-rapporteur vraagt om een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden. Er zijn nochtans conflicten waarbij Westerse landen actief zijn die veel meer burgerlevens hebben geëist, waarvoor nooit een onderzoek is gevraagd. In een artikel verschenen in de kranten De Standaard en De Morgen uiten enkele politici, professoren en publicisten kritiek op deze selectieve verontwaardiging. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Morgen, De Standaard, Toch in de pers geraakt | Leave a Comment »

2009-01-29 ISLAMOFOBIE EN WAAR ZE VANDAAN KOMT

Posted by lezersbrieven op 2009-01-29

ISLAMOFOBIE EN WAAR ZE VANDAAN KOMT

Dat een groot deel van de Vlaamse kiezers bang is voor moslims, heeft volgens WIM VAN ROOY ook zijn oorzaken bij de islam zelf. Een gefundeerd debat over islamofobie kan daar onmogelijk aan voorbijgaan. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Standaard, Toch in de pers geraakt | Leave a Comment »

2009-01-27 Is Rudi Vranckx nu ook een negationist?

Posted by lezersbrieven op 2009-01-27

Maandag 26 januari 2009 hadden we het genoegen Rudi Vranckx te horen bij Phara na zijn terugkeer uit Gaza. Groot was dan ook de verwondering dat Vranckx zo vrij was te spreken over de enquete van Lorenzo Cremonesi van het Italiaans dagblad, Corriere della serra. Cremonesi had volgens de VRT journalist alle ziekenhuizen in Gaza bezocht en de doden opgeteld. Hij kwam daarbij op een totaal van ongeveer 600 in tegenstelling tot de 1300 van de Hamas. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Belgische radio/televisie, VRT TV | Leave a Comment »

2009-01-20 Pseudodebat bij Phara de farizeër.

Posted by lezersbrieven op 2009-01-20

Geachte Mevrouw,

Bij de voorstelling van het debat stelde U de heer Rik Coolsaet voor als een moderator. Coolsaet vervulde zijn rol met een enorme vooringenomenheid.

Hij slaagde erin op een bepaald ogenblik Hamas voor te stellen als een gewone verzetsorganisatie. Als Prof. moet je dat maar kunnen en durven! Lees de rest van dit artikel »

Posted in VRT TV | Leave a Comment »

2009-01-20 Bruno Stevens in Gaza, fotograaf of propagandist?

Posted by lezersbrieven op 2009-01-19

Fotograaf of propagandist?

Bruno Stevens getuigt in de krant dat Israël fosforbommen gebruikte. Nochtans werd dit bericht enkele dagen eerder door de voorzitter van het internationale Rode Kruis, M. Kellenberg ontkend. Bruno Stevens is niet aan zijn proefstuk toe. Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Standaard, Het Nieuwsblad | Leave a Comment »

2009-01-15 Ik koop wel groenten en fruit uit Israël

Posted by lezersbrieven op 2009-01-15

Ik koop wel groenten en fruit uit Israël
Opiniestuk , 15/1/09
Thierry Debels

Diverse organisaties roepen op om geen producten uit Israël meer te kopen. Meer bepaald is er een oproep om geen Israëlische landbouwproducten te consumeren. Volgens de website http://www.boycotisrael.info is het de bedoeling om druk uit te oefenen op dat land. Maar is dat wel zo ?
Een van de actievoerders is Tobias Van Os. De man is eveneens verbonden aan Oxfam Wereldwinkels en, toeval of niet, bij Oxfam worden concurrerende producten uit ‘Palestina’ verkocht. Merkwaardig toch op zijn minst.
Lees de rest van dit artikel »

Posted in De Morgen, De Tijd | 2 Comments »